– Algemene uitgangspunten –

Hieronder worden alle uitgangspunten beschreven die van toepassing zijn na akkoord op offerte. Dit akkoord wordt gegeven na ondertekening.

Ontwerp

Ieder door Design2gether gerealiseerd ontwerp blijft eigendom van Design2gether, de desbetreffende klant heeft over ieder ontwerp wel de beschikking maar niet het eigendom/de rechten tot het kopiëren en/of verkopen van de betreffende ontwerpen.

Bij het willen overnemen als klant van het ontwerp zal hiervoor eerst een overeen- komst samengesteld worden.

Offerte

De offerte toont bedragen die gebaseerd zijn op de standaard begrote uren voor de desbetreffende opdracht, indien echter door bepaalde ontwerp of concept wijzigin- gen de begrote uren met meer dan 10% overschreden word zullen deze uren op de factuur doorberekend worden.

Indien het ontwerp een wijziging krijgt die dusdanig tot een nieuw ontwerp leidt (meer dan 50% van de elementen gewijzigd) zullen deze extra uren daarvan doorbe- rekend worden.

Factuur

Na overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen zullen huidige opdrachten geannuleerd of gepauzeerd worden, actieve elementen en/of producten zoals web- site/blogs/twitter/facebook (enzovoort) zullen offline worden gezet tot de betaling is voldaan.

Iedere factuur heeft een minimum van 1 uur, hierna wordt alles afgerond op kwartieren.

Na betaling van de factuur geeft dit enkel de beschikking van de gerealiseerde ont- werpen aan de klant, zoals genoemd blijft het in eigendom van Design2gether.

Opdrachten

Gerealiseerde opdrachten zullen na betaling van de factuur binnen 2 werkdagen afgeleverd worden. Indien hier een wijziging bij optreed word dit binnen 24 uur voor de aflevertijd aangegeven en/of contact over opgenomen.